Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

10:15 30/08/2018


Người chơi sau khi kích hoạt đầy đủ thông tin. Sau này có thể dùng những thông tin kích hoạt để lấy lại mật khẩu.

Có 2 cách lấy lại mật: Lấy lại mật khẩu qua Email và lấy lại mật khẩu qua câu hỏi.

Cách 1: Lấy lại mật khẩu qua Email

Bước 1: Vào trang id.mobiz.vn, chọn mục quên mật khẩu, nhấp vào mục lấy lại mật khẩu qua Email, người chơi điền thông tin cần thiết.Bước 2: Nhập thông tin thành công thì người chơi vào Email và làm theo hướng dẫn.Bước 3: Vào Email để tìm thư gửi từ hệ thống


Bước 4:  nhấp chọn vào đâyBước 5:  Người chơi điền mật khẩu mới.


Cách 2: Lấy lại mật khẩu qua câu hỏi bảo mật

Vào trang id.mobiz.vn, chọn mục quên mật khẩu, nhấp vào mục lấy lại mật khẩu qua câu hỏi bảo mật, người chơi điền thông tin cần thiết. 

Tin tức khác

STT Tên nhân vật Level