Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tin tức

Khai Mở Vòng Quay May Mắn

Diễn ra từ 18/10/2018 đến 20/10/2018

Event Đá Nhật Diệu - Khảm Đồ Hiệu

Diễn ra từ 15h00 ngày 18/10/2018 đến 15h00 ngày 19/10/2018

Khuyến Mãi 100% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 12:00 ngày 18/10/2018 đến 12:00 ngày 18/10/2018

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00:01 ngày 17/10/2018 đến 23h59 ngày 18/10/2018

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 12:00 ngày 17/10/2018 đến 23h59 ngày 17/10/2018

Các Tính Năng Mới Trong Phiên Bản 3.0

Giới thiệu các tính năng trong phiên bản mới
STT Tên nhân vật Level