Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tin tức

Xóa data cải thiện hệ thống

Quá trình bắt đầu vào 16h00 ngày 28/10/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00h00 ngày 22/08/2019 đến 23h59 ngày 31/08/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00h00 ngày 15/07/2019 đến 23h59 ngày 22/07/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00h00 ngày 13/07/2019 đến 23h59 ngày 14/07/2019

Event Có Mã Não - Ảo Lực Chiến

Sự kiện cuối tuần diễn ra từ 00h00 ngày 25/06/2019 đến 23h59 ngày 25/06/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00h00 ngày 01/06/2019 đến 23h59 ngày 03/06/2019
STT Tên nhân vật Level