Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sự kiện

Khuyến Mãi Bảo Rương Lên Tới 50%

Áp dụng cho các loại bảo rương Từ 15h00 ngày 21/10/2018 đến 15h00 ngày 22/10/2018

Event Tiêu Kim Xơi Gà

Từ 15h00 21/10/2018 đến 23h59 21/10/2018

Khuyến Mãi Bảo Rương Lên Tới 50%

Áp dụng cho các loại bảo rương Từ 15h00 ngày 19/10/2018 đến 15h00 ngày 20/10/2018

Khai Mở Vòng Quay May Mắn

Diễn ra từ 18/10/2018 đến 20/10/2018
STT Tên nhân vật Level