Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sự kiện

Khuyến Mãi Bảo Rương Lên Tới 50%

Áp dụng cho các loại bảo rương Từ 24/10/2018 đến 15h00 ngày 27/10/2018

[9h00 24/10] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới 3.0.2

Thời gian dự kiến: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 24/10/2018

Thêm Mốc Tích Lũy - Nhận Quà Đầy Tay

Từ 12h00 23/10/2018 đến 23h59 23/10/2018

Khuyến Mãi Bảo Rương Lên Tới 50%

Áp dụng cho các loại bảo rương Từ 15h00 ngày 21/10/2018 đến 15h00 ngày 22/10/2018
STT Tên nhân vật Level