Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sự kiện

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 11h00 ngày 30/10/2018 đến 23h59 ngày 01/11/2018

Bảo Trì Cập Nhật Sự Kiện Halloween

Thời gian bảo trì: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 31/10/2018

Khuyến Mãi Bảo Rương Lên Tới 50%

Áp dụng cho các loại bảo rương Từ 12h00 ngày 27/10/2018 đến 12h00 ngày 01/11/2018

Khuyến Mãi Bảo Rương Lên Tới 50%

Áp dụng cho các loại bảo rương Từ 24/10/2018 đến 15h00 ngày 27/10/2018
STT Tên nhân vật Level