Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sự kiện

Event Tiêu Phí Nhận Thưởng

Sự kiện cuối tuần diễn ra từ 00h00 ngày 07/05/2019 đến 23h59 ngày 10/05/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00h00 ngày 07/05/2019 đến 23h59 ngày 08/05/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 00h00 ngày 01/04/2019 đến 23h59 ngày 03/04/2019

Khuyến Mãi 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Từ 11h00 ngày 30/10/2018 đến 23h59 ngày 01/11/2018
STT Tên nhân vật Level